Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων
Εθνικού Μητρώου "Elevate Greece"
για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19