Το 1ο Σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων, Τραπεζιών και Πελατολογίου για Εστιατόρια. Αυξήστε τα έσοδά σας δημιουργώντας πιστό πελατειακό κοινό.

Σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων Εστιατορίων, Σύστημα Εστιατορίων, Πελατολόγιο Εστιατορίων

Σύστημα Διαχείρισης Τραπεζιών Εστιατορίων, Σύστημα Διαχείρισης Πελατολογίου Εστιατορίων, Διαχείριση πελατών εστιατορίων, Εφαρμογή Διαχείρισης Τραπεζιών για εστιατόρια, Εφαρμογή Διαχείρισης Κρατήσεων για εστιατόρια

i-host
i-host

Za hotele

Centralno upravljanje rezervacijama za hotele s restoranima

Indikativni popis klijenata

Centralno upravljanje rezervacijama od strane Concierge odjela

Uz i-host Hotel Edition, Concierge dio hotela ima pristup slici dostupnosti hotelskog restorana u stvarnom vremenu i oni vrše online rezervacije u ime klijenata. Tada se automatski obavještavaju i restoran i gost, uz elektroničku obavijest o završetku rezervacije.

Modernizirati imidž hotela

Poboljšajte iskustvo svog gosta i osigurajte profesionalnu sliku usvajanjem i-host Hotel Edition na uredu vašeg hotela. Pretvorite proces rezervacije restorana u ime svojih klijenata u ugodno iskustvo, zarađujući dodatne bodove među vama.

Online rezervacije restorana od strane klijentata hotela.

Dajte svojim hotelskim gostima priliku da rezerviraju u hotelskom restoranu s tableta ili računala postavljenih u prostorijama hotela ili preko aplikacije koju nudite svojim posjetiteljima. Poboljšajte svoje iskustvo gostiju prikazivanjem fotografija i informacija o restoranu.

Organizirana povijest rezervacija

Uz i-host Hotel Edition čuvate povijest rezervacija koje su elektronički registrirane u restoranu, dok vam se pruža mogućnost pristupa vrlo zanimljivim prometnim izvješćima.

Mogućnosti prilagodbe

Kontaktirajte nas za opsežnu raspravu o vašim hotelskim potrebama. Naša tvrtka može preuzeti završetak i-host Hotel Edition s PMS-om vašeg hotela.

Menadžment restorana u restoranu

Koristite i-host u hotelskom restoranu za upravljanje stolovima i rezervacijama, bilo od gostiju hotela ili drugih kanala. Upravljajte svojim gostima pojedinačno, nudeći jedinstvena iskustva zabave u slobodno vrijeme.

Nadogradite svoje iskustvo pružanja usluga poslužitelja
svojim gostima usvajanjem i-host Hotel Edition-a!

KONTAKT